1

Požární ochrana

1

Povinné roční kontroly „Provozuschopnosti hasících přístrojů“, mimořádné kontroly po poškození, všech běžně dostupných typů a značek hasicích přístrojů na našem trhu.

Zajišťujeme provedení periodických (tlakových) zkoušek v předepsaných intervalech dle typu hasícího přístroje, u všech běžně dostupných typů a značek na našem trhu.

Vyřazení hasicích přístrojů po skončení jejich životnosti, včetně vydání protokolu.

Zapůjčení, po dobu provádění servisu nebo periodických zkoušek na dílně, našich hasících přístrojů.

2

Dodání hasicích přístrojů pro kolaudaci novostaveb včetně detektoru kouře, instalace a výchozí revize.

Dodání vhodných hasících přístrojů pro provozovny, výrobní haly. Speciální hasící přístroje do kuchyní k hašení tuků, přístroje do CNC center, sléváren a dalších provozů zpracovávajících hořlavé kovy.

Speciální hasící přístroje pro hašení Lithiových baterií.

3

Speciální prostředky k ochraně rozvodných skříní – samočinný hasební prostředek

4

Kontroly, servis, instalace zařízení pro zásobování požární vodou (zdroje požární vody, suchovody, hadicové systémy „HYDRANTY“).

Provádíme roční kontroly provozuschopnosti všech typů hadicových systémů „Hydrantů“, jejich servis, rekonstrukce a instalaci nových včetně provedení všech zkoušek a vystavení potřebné dokumentace.

Periodické tlakové zkoušky hydrantových hadic. V některých případech možnost provedení zkoušek na místě u zákazníka – pro více informací nás kontaktujte.

[oprávnění pro všechny běžně dostupné výrobce na našem trhu]

5

Instalace, servis, kontrola kouřových a požárních klapek

6

Instalace požárních ucpávek a prostupů instalací (vodiče, potrubí, atd)

7

Protipožární nátěry konstrukcí (kov, dřevo)

8

EPS - Systémy elektronické požární signalizace

9

Zátěžové testy baterií nouzového osvětlení

Kontaktuje nás

V případě podpory nebo vašeho zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat v pracovních dnech od 9:00 do 17:00. 
Servisní linka je určena pouze pro registrované zákazníky. Ostatní, prosíme, o kontaktování e-mailem.

Bc. Aleš Jandík
Obchodní oddělení

+420 732 375 877
obchod@prumtech.cz

PRUMTECH s.r.o.
Průmyslová automatizace

objednavky@prumtech.cz
fakturace@prumtech.cz