Další

Řídící a regulační systémy

Od návrhu až po realizaci.

Návrh

Zajišťujeme kompletní návrhy řízení procesů včetně zpracování veškeré dokumentace. Na základě požadavku zákazníka zpracujeme návrh a doporučíme veškeré komponenty - měřící a regulační prvky, výkonové a řídící prvky, logické řídící systémy a zobrazovací zařízení. V současné chvíli se zaměřujeme převážně na řízení tepelných procesů a zařízení, při nichž jsou zpracovávány organické sloučeniny a probíhajícími chemickými reakcemi je měněno jejich složení. Základem naší činnosti jsou však jednoúčelové stroje a zařízení výrobního charakteru, s nimiž máme mnohaleté zkušenosti.

Zabýváme se též dodávkami řídících systémů pro dopravníkové trati a systémy, obzvláště pak s použitím systému distribuovaných vstupně - výstupních jednotek na sběrnicích AS-i, popřípadě MURR řady CUBE 67. Pro sběrnicové systémy AS-i jsme vybavni diagnostickým systémem a jsem schopni odhalit příčiny chybovosti komunikace.

Pro naše aplikace používáme výrobky předních světových výrobců, jako například SIEMENS, ABB, EUROTHERM, SCHNEIDER - ELECTRIC, IFM electronic, JUMO, JSP, FESTO, INVERTEK,... Dokážeme respektovat požadavky zákazníka a aplikace upravit dle jeho přání, resp. použít díly, které preferuje.

Jako jedni z mála máme zkušenosti s regulačními systémy MEROBEL- DGT300, které jsou používány pro řízení feropřáškových brzd na odvíječích.

Realizace

Zajišťujeme kompletní realizace zakázek včetně výroby rozvaděčů, kompletní elektromontáže, dodávky programového vybavení řídícího systému, regulačních prvků, měničů a operačních panelů.

Zpracujeme veškerou dokumentaci zařízení, včetně revizních zpráv.

Havarijní a speciální služby

Havarijní služby

V roce 2013 jsme se podíleli na řešení mnoha havarijních situací našich zákazníků, ať už se jednalo o vážná poškození technologií vinou neodborně provedeného zásahu , požárů nebo po zásahu bleskem.

Speciální služby

V roce 2013 jsem se podíleli na šetření příčin opakovaných požárů technologií pro odmašťování komponentů pomocí horkého vzduchu. Za pomoci Vysoké Školy Chemicko Technologické v Praze byla provedena řada analýz a rozborů, které vedly k pochopení a zvládnutí celé problematiky, návrhu a implementaci řady technických opatření a zajištění bezpečného provozu těchto zařízení. Všechna tato zjištění pak byla zahrnuta do standardu pro návrh a technické řešení všech budoucích zařízení.

Podíleli jsme se na opravách systému AMKASYN AK 20 pro řízení pohonů rotační tiskové linky, a to jak vlastní opravou hardware, tak i diagnostikou software. Jako jedni z mála máme k dispozici dokumentaci tohoto sytému a vývojové prostředí.

Pro řadu našich zákazníků jsme se podíleli na vývoji a návrhu speciálních technických řešení, některá z nich jsou v současné době chráněna jako užitné vzory.

Záruční i pozáruční servis

Vzhledem k tomu, že se k našim zákazníkům stavíme vždy jako k partnerům, snažíme se naše služby přizpůsobovat jejich potřebám tak, abysme dokázali pokrýt celou životnost námi dodaných nebo námi převzatých zařízení. Mezi tyto činnosti patří:

 • Technologie či zařízení
  Záruční i pozáruční servis požadované technologie či zařízení. Při tomto režimu údržby, pokud není uvedeno výslovně jinak, reagujeme na požadavek servisu zpravidla do 2 pracovních dnů, servisní výjezd je možné uskutečnit i mimo pracovní dny.
   
 • Servisní smlouvy
  Záruční a pozáruční servis na základě trvalé servisní smlouvy, kde garantujeme náš servisní zásah v požadované době a zákazníkem požadované kvalitě, což znamená, že podle přání můžeme držet sklad náhradních dílů. Jedná se o paušálně placenou službu, výše měsíčního poplatku je odvozena od rozsahu a požadavků zákazníka.
   
 • Preventivní údržby
  Preventivní záruční a pozáruční servis požadované technologie či zařízení. Při tomto režimu údržby zpracujeme a připravíme předpis preventivní údržby v jednotlivých typech (1R - roční, 2R - dvouroční a pod.) a zpracujeme cenovou nabídku. Po akceptaci zákazníkem přebíráme servis těchto zařízení dle předem definovaných termínů (například v době celozávodní dovolené). Předání zařízení po údržbě je provedeno předávacím protokolem.
   
 • Servisy technologických celků
  Zajišťujeme kompletní servisy technologických celků, a to včetně veškeré provozní dokumentace, tedy zajišťujeme zpracování revizních zpráv vyhrazených elektrických a plynových zařízení, včetně revize a kontroly spalinových cest. Na všechna zařízení je při tomto servisu vypracována kompletní servisní dokumentace, včetně fotografické dokumentace stavu a zjištěných skutečností. Na základě servisních zjištění buď závady obratem odstraňujeme, nebo doporučujeme a navrhujeme další postupy.
   
 • Dodávky náhradních dílů
  Zajišťujeme dodávky veškerých náhradních dílů pro jakákoli zařízení, a jsme schopni řešit neočekávané skutečnosti buď komponenty z vlastního skladu, nebo urgentní opravou dílu v případě, že je díl opravitelný.

Náhradní díly a komponenty

Dodávky náhradních dílů a komponentů průmyslové automatizace.

Sklad

Nepřetřžitě držíme skladem díly průmyslové automatizace a tento sklad stále rozvíjíme a rozšiřujeme. Zaměřujeme se na všechny komponenty spotřebního charakteru - snímače, kabely, řídící systémy a jejich prvky, konektory, kabely, komponenty pro stlačený vzduch a mnohé další.

V roce 2013 jsme velice úspěšně navázali spolupráci s firmou ICOTEC s.r.l. - Itálie, předním výrobcem hořákové techniky a realizovali dodávku plynového hořáku BPN 60 o výkonu 600 kW. Zajišťujeme také dodávky náhradních dílů tohoto výrobce pro ČR.

V roce 2014 předpokládáme spuštění vlastního internetového obchodu a mnoha velice zajímavých služeb.